Voetbal ¤ Handbal ¤ Tennis ¤ Darts ¤ Recreatie

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook sportverenigingen hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het voor clubs zaak om de zaken rond deze nieuwe privacywet op orde te hebben.

Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en donateurs.

Hier vind je onze privacyverklaring van sportvereniging Loo.