Voetbal ¤ Handbal ¤ Tennis ¤ Darts ¤ Recreatie

Upgraden ledenadministratie

Beste leden van s.v. Loo,

Zoals u wellicht al heeft vernomen willen wij onze ledenadministratie bijwerken en we hebben hierbij uw hulp nodig!
We willen graag een digitalisatieslag maken en tegelijkertijd van de mogelijkheid gebruik maken om:

– alle gegevens te verifiëren;
– contactgegevens bij te werken / aan te vullen om u ook digitaal te kunnen informeren;
– jaartal van 1e onafgebroken lidmaatschap op te nemen;
– automatische incasso met ingang van 1 juli 2019 te regelen;
– formaliteiten omtrent AVG / privacy beleid s.v. Loo te regelen.

Ons verzoek aan u is om bijgevoegd aanmeldformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en binnen 2 weken aan ons te mailen via contributie@svloo.nl. Als u niet in de gelegenheid bent dit formulier te scannen en te mailen, kunt u dit ondertekende formulier ook afgeven bij Niek Hermsen, Angeroyen 20, 6924 BG Loo.

Indien u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Met sportieve groet,

Bestuur s.v. Loo

Klik hier voor het aanmeldformulier: Aanmeldformulier_2019