Voetbal ¤ Handbal ¤ Tennis ¤ Darts ¤ Recreatie

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook sportverenigingen hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het voor clubs zaak om de zaken rond deze nieuwe privacywet op orde te hebben.

Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en donateurs.

Het bestuur van s.v. Loo vindt het belangrijk om haar leden op de hoogte te houden van de diverse activiteiten binnen de vereniging. Immers als leden verenigen we ons, om samen diverse sporten en activiteiten te beoefenen. Hierdoor worden er ook berichten / foto’s / filmpjes gemaakt van activiteiten en wedstrijden. Deze worden verspreid via Lookoerier, website en/of sociale media om elkaar op de hoogte te houden en te betrekken binnen onze vereniging. Daarnaast zullen contactgegevens worden gebruikt om leden te informeren over zaken / activiteiten binnen de vereniging (mailing, sociale media, website en of Lookoerier).

Hier vind je onze privacyverklaring van sportvereniging Loo.