Te koop “Duizend jaar en nog wat”

Te koop “Duizend jaar en nog wat”

Op 10 juni 2003 is het boek “Duizend jaar en nog wat” verschenen waarin Theo
Evers het verre en nabije verleden van ’t Loo vanaf 970 tot het jaar 2000 beschrijft.
Uitgebreide research over diverse jaren heeft geleid tot een boekwerk van 408
pagina’s.

In het hoofdstuk “Door de eeuwen heen” komt de historie van Loo naar voren, met
daarbij oa de Middelwaard en Loowaard, de steenfabriek en de eerste jaren van
schutterij Willem Tell en muziekvereniging Excelsior, beiden opgericht in 1923 en dus
volgend jaar het 100-jarig jubileum. En de oprichting in 1930 van voetbalclub DOS
(Door Oefening Sterk), later aangepast in Dosloo.

In het hoofdstuk “Oorlog en bevrijding” wordt stilgestaan bij de 2 e wereldoorlog en bij
“Een nieuw begin” hoe het verder gaat met Loo en zijn verenigingen na de oorlog.
Bij de hoofdstukken “Sport”, “De voortgang” en “Selectief” wordt de oprichting van vv
Loo in 1945 beschreven en de eerste moeizame jaren hierna, de oprichting van de
handbal in 1956, de verhuizing van de dijk naar sportpark Immerloo in 1973 en de
groei daarna, en afgesloten met enkele memorabele items over het veteranenteam
Loo 6 en bijzondere personen.

Van dit boek heb ik de laatste 40 exemplaren eind juli bij Theo opgehaald om te
verkopen ten gunste van s.v. Loo, voor de vervanging van de kinderspeeltoestellen.
Het is echt een collectorsitem voor iedereen die iets meer wil weten over de historie
van Loo, zijn verenigingen en s.v. Loo in het bijzonder. Destijds was de aanschafprijs
€ 45,- bij voorintekening en nu verkrijgbaar voor een eenmalige prijs van 30 euro per
stuk. Heb je interesse, stuur dan een mail naar a.hooyman@chello.nl en de
aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgewerkt, in principe 1 per
persoon en op is op. De uitgifte en de betaling regel ik met eenieder persoonlijk.

Toon Hooyman

X